Thúy Nga Forum
 
 
 

Tinh Mong - Top Hits 29 new covers

 
View related threads: (in this forum | in all forums)

Logged in as: Guest
Users viewing this topic: none
  Printable Version
All Forums >> [Thúy Nga Online] >> [Default Category] >> Thúy Nga Products >> Tinh Mong - Top Hits 29 new covers Page: [1]
Login
Message << Older Topic   Newer Topic >>
Tinh Mong - Top Hits 29 new covers - 8/25/2006 10:20:17 PM   
htasian

 

Posts: 346
Joined: 6/1/2006
From: worcester ma USA
Status: offline
\

enjoy..........
Post #: 1
RE: Tinh Mong - Top Hits 29 new covers - 8/25/2006 11:16:59 PM   
minhtuyetforever

 

Posts: 5150
Joined: 6/1/2006
From: california USA
Status: offline
wow..very nice..thanks  htasian!!

(in reply to htasian)
Post #: 2
RE: Tinh Mong - Top Hits 29 new covers - 8/26/2006 5:08:28 AM   
ban_toi


Posts: 2715
Status: offline
được ó, có điều đừng mà mờ hình ca sĩ thì hay hơn nhìu 

(in reply to minhtuyetforever)
Post #: 3
RE: Tinh Mong - Top Hits 29 new covers - 8/26/2006 8:55:19 AM   
ngo_4K3

 

Posts: 225
Joined: 6/10/2006
Status: offline
very nice and a happy feeling!but the pics r like blurry.

(in reply to ban_toi)
Post #: 4
RE: Tinh Mong - Top Hits 29 new covers - 8/26/2006 2:11:32 PM   
benle


Posts: 3811
Status: offline
wowoowow Minh Tuyết của tui có hình ngay ở trong CD luôn. hehheee

_____________________________

Rừng nhạc tỏa sáng chói chang
Miên man ,Ý ,khúc,nồng, nàn,con tim
Hương bay tỏa ngát triền miên
Đâu đây cũng mướt rũ mềm cánh Lan
Du dương lãng đãng cung đàn
Mang cho thế giới ngày càng tuyệt hơn .

(in reply to ngo_4K3)
Post #: 5
RE: Tinh Mong - Top Hits 29 new covers - 8/26/2006 5:21:30 PM   
PBN_always


Posts: 292
Joined: 6/27/2006
From: MN, US
Status: offline
wow!! looks amazing!!!!!  other than the blury pics, its looks really great!!

(in reply to benle)
Post #: 6
RE: Tinh Mong - Top Hits 29 new covers - 8/26/2006 6:50:49 PM   
t_ninjia

 

Posts: 1198
Joined: 6/1/2006
From: USA
Status: offline
too blur !

(in reply to PBN_always)
Post #: 7
RE: Tinh Mong - Top Hits 29 new covers - 8/27/2006 11:30:37 AM   
MissVann

 

Posts: 461
Joined: 6/25/2006
Status: offline
Nice but blurry.

_____________________________

[img]http://img515.imageshack.us/img515/655/hdgsbyudf1df.jpg[/img]

(in reply to t_ninjia)
Post #: 8
RE: Tinh Mong - Top Hits 29 new covers - 9/2/2006 11:41:36 AM   
ngoc_lien


Posts: 1258
Joined: 6/7/2006
Status: offline
wow thats awesome! great job!!!

_____________________________

Quynh Vi 4ever!!!!!!!!!!!!!

* One Of The LTQFF Yo!*

(in reply to MissVann)
Post #: 9
RE: Tinh Mong - Top Hits 29 new covers - 9/4/2006 7:53:04 PM   
jackyle

 

Posts: 577
Joined: 6/1/2006
From: Sai Gon
Status: offline
NICE BUT NOT CLEAR !

(in reply to ngoc_lien)
Post #: 10
Page:   [1]
All Forums >> [Thúy Nga Online] >> [Default Category] >> Thúy Nga Products >> Tinh Mong - Top Hits 29 new covers Page: [1]
Jump to:

New Messages No New Messages
Hot Topic w/ New Messages Hot Topic w/o New Messages
Locked w/ New Messages Locked w/o New Messages
 Post New Thread
 Reply to Message
 Post New Poll
 Submit Vote
 Delete My Own Post
 Delete My Own Thread
 Rate Posts
Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode