Thúy Nga Forum
 
 
 

Những anh hùng dân tộc Việt Nam và những câu nói bất hủ:

 
View related threads: (in this forum | in all forums)

Logged in as: Guest
Users viewing this topic: none
  Printable Version
All Forums >> [Various] >> Thi-Thơ-Văn-Truyện-Ðời Sống >> Những anh hùng dân tộc Việt Nam và những câu nói bất hủ: Page: [1]
Login
Message << Older Topic   Newer Topic >>
Những anh hùng dân tộc Việt Nam và những câu nói bất hủ: - 12/2/2007 11:14:16 PM   
duongtang

 

Posts: 3833
Status: offline
Những anh hùng dân tộc Việt Nam và những câu nói bất hủ:

Triệu Thị Trinh: Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang san, cởi ách nô lệ chứ tôi không chịu khom lưng làm tì thiếp người ta.

Lý Thường Kiệt:
Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đành thành khan thủ bại hư.
(Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành đã định tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời)


Tô Hiến Thành: nếu chọn người hầu hạ tôi xin chọn ông Vũ Tán Đường, còn nếu chọn người giúp việc nước tôi xin chọn ông Trần Trung Tá.

Trần Thủ Độ: đầu tôi chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo

Trần Hưng Đạo: xin chém đầu thần trước rồi hãy hàng

Trần Bình Trọng: ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn là vương đất Bắc

Trần Quốc Toản: Phá cường địch, báo hoàng ân (Phá giặc mạnh đền ơn vua)

Trần Nhân Tông:
Xã tắc bao phen chồn ngựa đá
Non sông nghìn thuở vững âu vàng


Đặng Dung:
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỉ độ Long Tuyền đái nguyệt ma
(Bạc đầu thù nước còn chưa trả
Mấy độ mài gươm bóng nguyệt tà)


Nguyễn Cảnh Dị: chính ta muốn giết mày (thét vào mặt Trương Phụ khi bị quân Minh bắt sống cùng Đặng Dung và vua Trần Quý Khoáng).

Nguyễn Phi Khanh: nợ nước thù nhà, thù này phải trả

Nguyễn Trãi: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo.

Nguyễn Huệ: Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất toàn. Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ.

Bùi Thị Xuân: Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù.

Nguyễn Trung Trực: bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì người Nam mới hết đánh Tây.

Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông (Phó Đức Chính, Đoàn Trần Nghiệp tức Kí con...): Việt Nam vạn tuế (Việt Nam muôn năm).
http://www.danchimviet.com/php/modules.php?name=News&file=comments&sid=1131&tid=68931&mode=nested&order=&thold=
Post #: 1
RE: Những anh hùng dân tộc Việt Nam và những câu nói bấ... - 12/3/2007 4:07:04 AM   
LoveTTH

 

Posts: 1483
Joined: 10/29/2007
Status: offline
Vẫn còn thiếu ...

(in reply to duongtang)
Post #: 2
RE: Những anh hùng dân tộc Việt Nam và những câu nói bấ... - 12/3/2007 10:58:38 AM   
hanoi_vip

 

Posts: 654
Joined: 6/23/2006
Status: offline
Câu nói để đời của người đầy tớ mẫn cán của đảng Cộng Sản Quốc Tế đã ngạo mạn so sánh vai trò phục vụ CSQT của mình cho một thế giới đại đồng với người anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương, qua vài câu "thơ" (?) của ông Hồ chí Minh khi tới thăm đền thờ Đức Trần Hưng Đạo (năm 1957):

      "....
      Bác đưa một nước qua nô lệ,
      Tôi dắt năm châu đến đại đồng.
      ...."
 
Và vài câu bất hủ của Nguyễn Chí Thiện để đáp lễ người CS mẫn cán này:

     "Không có gì quý hơn độc lập tự do
      Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
      Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
      ...        
      Lý Bạch sống thời độc tôn u ám
      Phong kiến bạo tàn chưa có tự do 
      Tôi sống thời cộng sản ấm no
      Hạnh phúc tự do, thiên đường mặt đất
      Rủi Lý Bạch, mà may tôi thật !"

(in reply to LoveTTH)
Post #: 3
RE: Những anh hùng dân tộc Việt Nam và những câu nói bấ... - 12/3/2007 11:15:05 AM   
lia thia


Posts: 7788
Status: offline
Ai củng có thể sai, chứ các vị lảnh tụ nầy (chỉ vào hình của Mao và Stalin) không có thể sai
(Hồ diệt chủng)

_____________________________

http://forum.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=1016521
(Tuổi gần thất thập ... tay bồng con thơ)

(in reply to hanoi_vip)
Post #: 4
RE: Những anh hùng dân tộc Việt Nam và những câu nói bấ... - 12/3/2007 11:21:46 AM   
hanoi_vip

 

Posts: 654
Joined: 6/23/2006
Status: offline
quote:

ORIGINAL: lia thia

Ai củng có thể sai, chứ các vị lảnh tụ nầy (chỉ vào hình của Mao và Stalin) không có thể sai
(Hồ diệt chủng)


Nói về hai quan thầy CS Quốc Tế vĩ đại, Staline và Mao Trạch Đông, ông Hồ Chí Minh đã tuyên bố một câu để đời,  cho thấy rõ một tinh thần nô bộc trung thành hiếm có: "Bác bảo đảm với các chú các cô rằng 2 vị này không bao giờ phạm sai lầm" (HCM : nói chuyện tại Đại hội ĐCS lần thứ II, tháng 1/1951).

(in reply to lia thia)
Post #: 5
RE: Những anh hùng dân tộc Việt Nam và những câu nói bấ... - 12/4/2007 4:03:53 AM   
duongtang

 

Posts: 3833
Status: offline
"Nguyễn Minh Triết , the President of the Socialist Republic of Vietnam on his trip to the USA has called for foreign trade by saying:

"Vietnam has beautiful women."

(in reply to hanoi_vip)
Post #: 6
Page:   [1]
All Forums >> [Various] >> Thi-Thơ-Văn-Truyện-Ðời Sống >> Những anh hùng dân tộc Việt Nam và những câu nói bất hủ: Page: [1]
Jump to:

New Messages No New Messages
Hot Topic w/ New Messages Hot Topic w/o New Messages
Locked w/ New Messages Locked w/o New Messages
 Post New Thread
 Reply to Message
 Post New Poll
 Submit Vote
 Delete My Own Post
 Delete My Own Thread
 Rate Posts
Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode