Thúy Nga Forum
 
 
 

Hinh Nhu Loan in Hoi Cho Tet Boston

 
View related threads: (in this forum | in all forums)

Logged in as: Guest
Users viewing this topic: none
  Printable Version
All Forums >> [Thúy Nga Female Singers] >> Như Loan Tình Ái >> Hinh Nhu Loan in Hoi Cho Tet Boston Page: [1]
Login
Message << Older Topic   Newer Topic >>
Hinh Nhu Loan in Hoi Cho Tet Boston - 2/13/2008 4:46:30 PM   
Be Nhi

 

Posts: 136
Joined: 6/1/2006
From: Boston MA USA
Status: offline
Nhi đã đi xem chị Như Loan hát rất nhiều lần ..nhưng chưa từng có cơ hội tiếp súc với chị gần ..nhưng lần này Nhi 1 trong ban tổ chức nên trò chuyện & tiếp súc với chị nhiều ..Chị Như Loan rất là cute ..tình tình dễ thương hiền hoà và rất rất là friendly :) We are glad to have her this year :)












Co`n Day la` Nhu* Loan & Du*o*ng Trie^.u Vu~







Tấm này cute nè



_____________________________

Ha Phuong 4 Ever
Post #: 1
RE: Hinh Nhu Loan in Hoi Cho Tet Boston - 2/19/2008 6:00:20 AM   
NgocLoan90

 

Posts: 80
Joined: 8/21/2007
Status: offline
 sooooooo hoooooot .. moahzzzzz thanks  


_____________________________

I love Nhu Loan
I love Thuy Nga
♪ Fan No.1 ♪
► ¶\¶HƯ £0Ķ\¶ - ¯¶¯Ú QU¥Ê¶\¶ - ßẢÖ H¶\¶ ◄

(in reply to Be Nhi)
Post #: 2
RE: Hinh Nhu Loan in Hoi Cho Tet Boston - 2/21/2008 9:04:04 PM   
kadoline


Posts: 1287
Joined: 6/17/2006
Status: online




_____________________________

Nguyễn Hưng, Ngọc Lan, Ý Lan, Duy Quang, Ái Vân, Thái Châu, Như Quỳnh, Ngọc Hạ, Tâm Đoan, Thanh Trúc, Trần Thái Hoà, Lương Tùng Quang, Dương Triệu Vũ, Dạ Nhật Yến, Trish, Bằng Kiều, Tommy, Lynda, Giáng Ngọc, Thanh Hà, Loan Châu, Thế Sơn, Phi Nhung...

(in reply to NgocLoan90)
Post #: 3
RE: Hinh Nhu Loan in Hoi Cho Tet Boston - 2/23/2008 11:47:51 PM   
hubbahubba

 

Posts: 17
Joined: 9/2/2007
Status: offline
Awww... Kadoline I cant view your two pictures....

++ Nhu loan looks HOT HOT HOT HOT in the new outfit. She pulls it off well! Thank you for sharing!

(in reply to kadoline)
Post #: 4
RE: Hinh Nhu Loan in Hoi Cho Tet Boston - 2/26/2008 3:56:45 AM   
Tung Son

 

Posts: 2
Joined: 4/28/2007
Status: offline




Ca Sĩ Như Loan với ca khúc Xuân tuyệt vời .

(in reply to hubbahubba)
Post #: 5
RE: Hinh Nhu Loan in Hoi Cho Tet Boston - 3/13/2008 10:13:12 PM   
vivi_ri


Posts: 967
Joined: 6/30/2006
Status: offline
wow her boobs are like EXTRA pumped up in that blue dress! hehehe

(in reply to Tung Son)
Post #: 6
RE: Hinh Nhu Loan in Hoi Cho Tet Boston - 3/23/2008 12:28:48 AM   
kadoline


Posts: 1287
Joined: 6/17/2006
Status: online
mấy tấm này chụp xa, thấy không rõ, nhưng cũng muốn share với mọi người












_____________________________

Nguyễn Hưng, Ngọc Lan, Ý Lan, Duy Quang, Ái Vân, Thái Châu, Như Quỳnh, Ngọc Hạ, Tâm Đoan, Thanh Trúc, Trần Thái Hoà, Lương Tùng Quang, Dương Triệu Vũ, Dạ Nhật Yến, Trish, Bằng Kiều, Tommy, Lynda, Giáng Ngọc, Thanh Hà, Loan Châu, Thế Sơn, Phi Nhung...

(in reply to vivi_ri)
Post #: 7
RE: Hinh Nhu Loan in Hoi Cho Tet Boston - 3/23/2008 6:00:19 PM   
vivi_ri


Posts: 967
Joined: 6/30/2006
Status: offline
I wish Nhu Loan did not wear so much sparkle and glitter on her dresses on stage.

(in reply to kadoline)
Post #: 8
Page:   [1]
All Forums >> [Thúy Nga Female Singers] >> Như Loan Tình Ái >> Hinh Nhu Loan in Hoi Cho Tet Boston Page: [1]
Jump to:





New Messages No New Messages
Hot Topic w/ New Messages Hot Topic w/o New Messages
Locked w/ New Messages Locked w/o New Messages
 Post New Thread
 Reply to Message
 Post New Poll
 Submit Vote
 Delete My Own Post
 Delete My Own Thread
 Rate Posts




Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode