Thúy Nga Forum
 
 
 

SU LIEN HE GIUA THAM THUY HANG VA THUY HANG?

 
View related threads: (in this forum | in all forums)

Logged in as: Guest
Users viewing this topic: none
  Printable Version
All Forums >> [Various] >> Miscellaneous >> SU LIEN HE GIUA THAM THUY HANG VA THUY HANG? Page: [1]
Login
Message << Older Topic   Newer Topic >>
SU LIEN HE GIUA THAM THUY HANG VA THUY HANG? - 10/19/2009 11:31:26 AM   
passionloved

 

Posts: 17
Joined: 10/16/2009
Status: offline


THUY HANG BELOW CO LIEN HE GI VOI NU TAI TU THAM THUY HANG????Post #: 1
RE: SU LIEN HE GIUA THAM THUY HANG VA THUY HANG? - 10/19/2009 11:53:00 AM   
passionloved

 

Posts: 17
Joined: 10/16/2009
Status: offline
THEO NGUON TIN DUOC BIET, CA SI MOI CUA TRUNG TAM THUY NGA , THUY HANG LA CON GAI UT CUA NU TAI TU THAM THUY HANG HIEN DANG SINH SONG O MY.  CO DUOC KY HOP DONG VOI CONG TY DIEN ANH MAY HONG DANG CHUAN BI RA MAT CHUYEN FILM :  TU GIOT MAT EM SE TRINH CHIEU NAY MAI TAI QUAN CAM.
 

(in reply to passionloved)
Post #: 2
RE: SU LIEN HE GIUA THAM THUY HANG VA THUY HANG? - 10/19/2009 11:57:22 AM   
huyenthoaicuatoi

 

Posts: 49
Joined: 9/9/2009
Status: offline
wow...dung la hai giot nuoc, giong qua!

(in reply to passionloved)
Post #: 3
RE: SU LIEN HE GIUA THAM THUY HANG VA THUY HANG? - 10/19/2009 12:05:06 PM   
passionloved

 

Posts: 17
Joined: 10/16/2009
Status: offline
DUOC BIET TAI TU THAM THUY HANG VI YEU NGHE DIEN ANH, KHI SANH CA SI THUY HANG RA THI TRAU CHO MOT NGUOI BAN THAN NUOI NANG, SAU DO THAT LAC TINH MAU TU MOT THOI GIAN RAT LAU VA SAU NAY MOI GAP LAI.

CHO NEN KHI KHAM PHA RA THI TAT CA CA DOAN FILM TAI HAI NGOAI VA TRONG NUOC DANG TIM DEN NGUOI CA SI MOI NAY DE RA NHUNG CUON FILM CUA ME MINH DONG TRUOC NAM 1975.  QUI VI VA CAC BAN HAY CHO DOI SU XUAT HIEN CUA NU TAI TU THUY HANG TRONG NAY  MAI

(in reply to huyenthoaicuatoi)
Post #: 4
RE: SU LIEN HE GIUA THAM THUY HANG VA THUY HANG? - 10/19/2009 12:44:31 PM   
passionloved

 

Posts: 17
Joined: 10/16/2009
Status: offline
DAY LA MOT SU BAT NGO CHO NU CA SI THUY HANG SAU KHI XUAT  HIEN TREN MAN ANH MTV CUA TRUNG TAM THUY NGA QUA BAI SUOI NGUON.  TIEP SAU DO CUOC DOI CUA CO DA BUOC DEN MOT NGO RE THAT KHONG THE NGO DUOC , MOT LUOT THUY HANG DA TRO THANH CA SI VA DIEN ANH CHO GIOI NGHE THUAT.  CHUYEN CO THE NOI CO MOT KHONG HAI CUA NHUNG CUOC DOI NGHE THUAT .  DAO DIEN HUYEN NGOC TIET LO SE CHUAN BI MOT CUON FILM VIET  VE CHINH CUOC DOI CUA NU CA SI THUY HANG

(in reply to passionloved)
Post #: 5
RE: SU LIEN HE GIUA THAM THUY HANG VA THUY HANG? - 10/19/2009 12:46:48 PM   
passionloved

 

Posts: 17
Joined: 10/16/2009
Status: offline
NHUNG DUOC BIET DAO DIEN VAN CON CHO DOI NHUNG BIEN DONG THAT HAP DAN SE DEN VOI CON GAI CUA CUU NU TAI TU THAM THUY HANG

(in reply to passionloved)
Post #: 6
RE: SU LIEN HE GIUA THAM THUY HANG VA THUY HANG? - 10/19/2009 12:57:58 PM   
LisaRoanoke

 

Posts: 133
Joined: 1/24/2008
Status: offline
Ủa, nếu nói như vậy không lẻ cô Thẩm Thúy Hằng từng lấy Mỹ để đẻ ra ca sĩ Thúy Hằng hả các bạn, vì cô ca sĩ Thúy Hằng sang Mỹ theo diện con lai mà

_____________________________

RESPECT THE TRUE and I WILL RETALIATE TO YOU - IF YOU DON'T LEAVE MY NAME ALONE.

(in reply to passionloved)
Post #: 7
RE: SU LIEN HE GIUA THAM THUY HANG VA THUY HANG? - 10/19/2009 12:58:13 PM   
passionloved

 

Posts: 17
Joined: 10/16/2009
Status: offline
HINH LUC NHO CUA CA SI THUY HANGTrong phim ... người đẹp Bình Dương


sánh vai với tài tử ghồ ghề Trần Quang ...


bên ông xã phó thủ tướng Nguyễn Xuân Oánh, thượng lưu và trí thức đắc thời (sau 1975) ...


vinhRG Lão Làng
  Posts: 1218 Joined: Fri Feb 15, 2008 2:03 pm Location: đức

(in reply to passionloved)
Post #: 8
RE: SU LIEN HE GIUA THAM THUY HANG VA THUY HANG? - 10/19/2009 4:22:26 PM   
Thanh Khanh

 

Posts: 1893
Joined: 6/1/2006
From: Middle of Nowhere
Status: offline
Thẩm Thúy Hằng, Ngày ấy và bây giờ.

Nhìn tay Thẩm Thuý Hằng đang cầm cái gì:Và Thẩm Thuý Hằng bây giờ:_____________________________

KEEP MOVING FORWARD!!!

(in reply to passionloved)
Post #: 9
Page:   [1]
All Forums >> [Various] >> Miscellaneous >> SU LIEN HE GIUA THAM THUY HANG VA THUY HANG? Page: [1]
Jump to:

New Messages No New Messages
Hot Topic w/ New Messages Hot Topic w/o New Messages
Locked w/ New Messages Locked w/o New Messages
 Post New Thread
 Reply to Message
 Post New Poll
 Submit Vote
 Delete My Own Post
 Delete My Own Thread
 Rate Posts
Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode