Thúy Nga Forum
 
 
 

Mot Mai Anh Roi Xa

 
View related threads: (in this forum | in all forums)

Logged in as: Guest
Users viewing this topic: none
  Printable Version
All Forums >> [Various] >> Lyrics Board >> Mot Mai Anh Roi Xa Page: [1]
Login
Message << Older Topic   Newer Topic >>
Mot Mai Anh Roi Xa - 12/16/2009 6:09:51 PM   
ParisByNightLoverLB

 

Posts: 19
Joined: 12/16/2009
Status: offline
Trinh Lam

Som mai thuc giay, long nay bong thay ban khuan co anh ran gan ma chot nhu rat xa. Vet thuong vo oa mot lan danh mat con tim, ngay di qua dem voi voi. Vang em mat roi thi doi co may khi vui, canh xa mat roi chang con duoc nghe anh noi cuoi, voi anh uoc mo chi la be nho don so, ngay mai em khong ra di.
Ngay mai em roi xa om bao nho thuong cung loi ca cung nhung thang nam ta tay trong tay buoc qua, co nhau doi vui biet may. Ngay dai dau hay, mo sao hom nay la mai mai, ngay mai em roi xa noi day se chi con minh anh cung nhung khat khao doi tim non da uoc ao, dau cho thoi gian cach tro long nay bo vo, yeu thuong trong anh van hoai mo.NGUYET ANH

Som mai thuc giay long nay bong thay ban khuan, co anh rat gan ma chot nhu rat xa vet thuong vo oa, mot lan danh mat con tim, ngay di qua dem voi voi, vang anh mat roi thi doi co may khi vui cach xa mat roi chang con duoc nghe anh noi cuoi, voi em uoc mo chi la be nho don so, ngay mai anh khong ra di.
Ngay mai anh roi xa om bao nho thuong cung loi ca, cung nhung thang nam ta tay trong tay buoc qua, co nhau doi vui biet may, ngay dai dau hay, mo sao hom nay la mai mai, ngay mai anh roi xa noi day se chi con minh em cung nhung khat khao doi tim non da uoc ao dau cho thoi gian cach tro long nay bo vo, yeu thuong trong em van hoai mo.

BOTH

Ngay mai anh roi xa om bao nho thuong cung loi ca, cung nhung thang nam ta tay trong tay buoc qua, co nhau doi vui biet may ( doi vui biet mayy ) ngay dai dau hay ( ngay dai dau hay ) mo sao hom nay la mai mai ( mai mai mai yeu ) ngay mai em roi xa noi day se chi con minh anh cung nhung khac khao doi tim non da uoc ao, dau cho thoi gian cach tro long nay bo vo, yeu thuong trong anh, van hoai mo ( haaaaaaaa, uuuuuu )

ENJOY THIS SONG OF NGUYET ANH AND TRINH LAM


LYRIC: BY LILY BUI

_____________________________

Lily Bui
Post #: 1
RE: Mot Mai Anh Roi Xa - 12/17/2009 8:29:39 PM   
ParisByNightLoverLB

 

Posts: 19
Joined: 12/16/2009
Status: offline
Enjoy

< Message edited by ParisByNightLoverLB -- 12/30/2009 8:45:21 PM >

(in reply to ParisByNightLoverLB)
Post #: 2
RE: Mot Mai Anh Roi Xa - 12/21/2009 1:37:34 AM   
tuvanluat

 

Posts: 170
Joined: 12/11/2009
Status: offline
Bạn đánh có dấu thì tốt hơn. Mình nhìn hoa mắt luôn :d

_____________________________

Billboard Hot 100 || VN Directory || Free Mp3

(in reply to ParisByNightLoverLB)
Post #: 3
RE: Mot Mai Anh Roi Xa - 12/27/2009 7:26:54 AM   
Moon Lee


Posts: 139
Joined: 6/8/2008
Status: offline
I really like this song!

Sớm mai thức dậy,lòng này bỗng thấy bâng khuâng
Có anh rất gần mà chợt như rất xa
Vết thương vỡ oà,một lần đánh mất con tim
Ngày qua đi,đêm vời vợi...

Vắng anh mất rồi thì đời có mấy khi vui
Cách xa mất rồi,chẳng còn được nghe anh nói cười
Với em,ước mơ chỉ là bé nhỏ đơn sơ
Ngày mai anh không ra đi...

Một mai anh rời xa ôm bao nhớ thương cùng lời ca
Cùng những tháng năm ta tay trong tay bước qua
Có anh đời vui biết mấy,ngày dài đâu hay
Mơ sao hôm nay là mãi mãi!

Một mai anh rời xa
Nơi đây sẽ chỉ còn mình em
Cùng những khát khao đôi tim non đã ước ao
Dẫu cho thời gian cách trở,lòng nay bơ vơ
Yêu thương trong em vẫn hoài mơ...!

_____________________________

Preston Mui-Marcus Choi-Fred Odgaard-Zack Brazenas-Richard Kim
Dani Lee-Stella Choe-Monica Flores-Paula Van Oppen-Marissa Ruazol

(in reply to tuvanluat)
Post #: 4
Page:   [1]
All Forums >> [Various] >> Lyrics Board >> Mot Mai Anh Roi Xa Page: [1]
Jump to:

New Messages No New Messages
Hot Topic w/ New Messages Hot Topic w/o New Messages
Locked w/ New Messages Locked w/o New Messages
 Post New Thread
 Reply to Message
 Post New Poll
 Submit Vote
 Delete My Own Post
 Delete My Own Thread
 Rate Posts
Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode