Thúy Nga Forum
 
 
 

Lời Kêu Goi Tổng Nổi Dây của Cu. Lê Quang Liêm - PGHH Thuân Túy

 
View related threads: (in this forum | in all forums)

Logged in as: Guest
Users viewing this topic: none
  Printable Version
All Forums >> [Various] >> Miscellaneous >> Lời Kêu Goi Tổng Nổi Dây của Cu. Lê Quang Liêm - PGHH Thuân Túy Page: [1]
Login
Message << Older Topic   Newer Topic >>
Lời Kêu Goi Tổng Nổi Dây của Cu. Lê Quang Liêm - PGHH T... - 4/28/2011 11:11:20 AM   
LinhGia

 

Posts: 2718
Joined: 6/1/2006
Status: offline
Lời Kêu Goi Tổng Nổi Dây của Cu. Lê Quang Liêm - PGHH Thuân Túy


Trong trận tuyến chống “Độc Tài Toàn Trị”, giải thể chế độ bất nghĩa phi nhân, khối PGHH Thuần Túy , nhất là Đoàn Thanh Niên PGHH Yêu Nước nguyện làm những chiến sĩ tiên phong , tay nắm tay, lòng chung lòng với toàn dân để hoàn thành nghĩa vụ.
Bấy lâu nay khát khao tự trị,
Thanh niên đoàn chuẩn bị xong chưa ?
Chùng nào sức mạnh có thừa,
Diệt trừ kẻ bạo cho vừa lòng dân.
Gương trung nghĩa thánh thần náo động,
Ắt có ngày mở rộng cơ quan.
Từ Nam ra Bắc xa ngàn,
Nhưng lòng phải một mới toàn mưu hay . . .
( Lời kêu gọi của Đức Huỳnh Giáo Chủ)
-----------------------------------------------------

Ngày ba mươi tháng tư (30-4) . . . chừng nào ngày 30-4 này còn thì dân tộc VN còn lầm than khốn khổ. . . Đất nước VN sẽ rơi vào tay Tàu cộng bất kỳ lúc nào.
Phải xóa bỏ ngày 30-4. Muốn xóa bỏ ngày 30-4 phải giải thể đảng CSVN. Muốn giải thể đảng CSVN thì toàn dân phải đoàn kết, phải dấn thân vào một trận tuyến tranh đấu trực diện với đảng CSVN . . . bằng hành động chớ không thể bằng lý thuyết.

Toàn dân phải nhất tề đứng lên cùng trong một ngày, phát khởi một cuộc “cách mạng” bằng cuộc biểu tình vĩ đại cùng một ngày từ Bắc chí Nam.
Khắp Bắc Nam đùng đùng một trận,
Ấy mới mong quốc vận phục hồi.

Kêu gọi biểu tình bằng lý thuyết là một đối sách khó đạt hiệu quả giữa mạn lưới CA, Bộ đội dày đặc của CS sẽ phá vở từ trứng nước chỉ với hành động đơn giản là “đóng chốt” từ các nẽo đường , nhất là đóng chốt ngay trước tư gia những nhân vật then chốt “nội bất xuất, ngoại bất nhập” là đâu ở đấy làm sao tụ họp biểu tình ? ? ?

Hãy thực hành một công thức : “vết dầu loang” hay gọi là “cuộc trỗi dậy mắt xích” có nghĩa là từ các tôn giáo, các đoàn thể chính trị, các giai tầng xã hội: sĩ phu, trí thức, cần lao, nông dân, sinh viên, học sinh, v.v. . . cùng thực hiện công thức “nhứt ngũ vạn chi” tức là:

a-Mỗi người ngấm ngầm quan hệ liên kết 5 người, trao đổi thảo luận để cùng chấp nhận một hành động là tham dự biểu tình . . . và trong 5 người cũng thực hiện công thức mỗi người liên kết 5 người . . . mọi sự quan hệ chỉ bằng cách rỉ tai, quan hệ bằng những cuộc tọa đàm hạn chế không quá 5 người để CA khó hay không thể phát hiện , nếu có phát hiện được chăng thì cũng chỉ ngăn trở được 5 người.

b-Công thứ “Nhứt ngũ vạn chi” 1 thành 5, 5 thành 25, 25 thành 125, 125 thành 625, v.v. . . là một công thức “hạt nhân” rất dễ thực hiện, không ào ạt nhưng đạt được kết quả tốt, bất kỳ ai có lòng yêu nước đều có thể thực hiện được, vì một người chỉ cần quan hệ với 5 người thôi, không rườm rà, không nguy hiểm, không tài liệu để CA xét bắt . . .

c-Để tiến hành công thức nói trên được chặt chẻ liên tục, một hệ thống giao lưu 2 chiều cần được thiết lập:
-Những tin tức không cần bảo mật thì có thể loan báo công khai theo tin tức thông thường.
-Những tin tức cần bảo mật thì thông tin bí mật. Sẽ tổ chức một hệ thống thông tin bí mật.

d-Đến một thời điểm nhất định, Ban điều hành cuộc biểu tình cần ra một thông cáo công khai xác định cuộc biểu tình là ngày “N” thì toàn thể những toán “nhứt ngũ vạn chi” đồng một loạt xuống đường từ thành thị đến thôn quê đều có người biểu tình thì dù đảng CSVN có đến 5 triệu CA, Bộ đội cũng không làm sao “đóng chốt” ngăn chận được, vì nơi nào cũng có người biểu tình xuất hiện.

e-Các toán biểu tình sau khi xuất hiện thì dễ liên lạc với nhau vì nơi nào cũng có người biểu tình, rồi từ đó tập họp nhiều toán nhỏ thành toán lớn và trở thành một cuộc biểu tình vĩ đại khắp nước từ Bắc chí Nam.

f-Thời gian chuẩn bị công thức biểu tình này là 3 tháng , bắt đầu từ 30-4-2011.

Thế là từ cuộc biểu tình này đã mở màn một cuộc cách mạng gây tiếng vang rộng lớn, đánh động được lòng nhân đạo của thế giới tự do ủng hộ cuộc cách mạng đi đến thành công.
*
* *
Nói đến ngày 30-4 . . . nói đến việc giải thể đảng CSVN . . . không thể không nói đến cái thực chất và thực tại của đảng CSVN.

Phải nhìn nhận một cách khách quan và vô tư rằng : Trên 2 triệu đảng viên CS cũng còn có rất nhiều nhân vật chân chính có tấm lòng yêu dân mến nước, biết nghĩa biết nhân, nhưng ở đời con người thường bị chi phối bởi hoàn cảnh: “gặp thời thế thế thời phải thế ! ! !”

Cho nên trung thực mà nhận xét trong chế độ độc tài toàn trị của đảng CSVN suốt 36 năm ở Miền Nam, trên 60 năm ở Miền Bắc là do một thiểu số lập bè gây cánh, núp bóng Tàu cộng, mãi quốc cầu vinh, xây đắp vinh hoa , phú quí trên máu xương của đồng bào, trên sự ô nhục của Tổ quốc chớ không phải toàn bộ đảng CSVN. “Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi” . . . Không nên quơ đủa cả nắm.

Cho nên đã đến lúc, chúng ta là những người yêu nước thương nòi, phải đâu lưng xây cật, không phân biệt vị thế, không phân biệt xu hướng, không phân biệt quá khứ, v.v. . . tất cả đều hướng về một mục tiêu duy nhất: Quyền lợi Tổ Quốc và Dân Tộc là trên tất cả , VÌ TỔ QUỐC VINH QUANG THÌ CÔNG DÂN ĐƯỢC TỰ HÀO, HÃNH DIỆN, TỔ QUỐC BỊ TRỊ THÌ CÔNG DÂN TRỞ THÀNH NÔ LỆ, ĐỌA ĐÀY.
Theo dòng lịch sử ngàn năm Bắc thuộc, 86 năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp . . . Chúng ta đã thấy những gì ? Dưới thời Đinh, Lê, Lý , Trần, Lê dân tộc đã được hưởng những gì?
Tấm gương lịch sử đó còn làu làu trước mắt, chúng ta mang dòng máu con Hồng cháu Lạc, chúng ta tự cảm thấy bổn phận của mình đối với Tổ Quốc và Dân tộc là như thề nào ?
Hiện nay trước mắt chúng ta Tổ quốc đang lâm nguy trước họa độc tài toàn trị, trước nguy cơ Tàu cộng đang chực hờ cơ hội nuốt chửng VN.
Là công dân “Quốc gia nguy vong, thất phu hữu trách”
Xưa nước đã bao lần khuynh đảo,
Được cứu nguy nhờ máu anh hùng.
Vậy chúng ta, những người yêu nước thương nòi phải nổ lực bằng mọi cách kiến tạo một thành trì “Đoàn kết Dân Tộc’ trăm người như một , triệu người như một để xóa bỏ ngày 30-4 ô nhục, thê thảm, giải thể đảng CSVN mãi quốc cầu vinh, tay sai của Tàu cộng, xây dựng một NƯỚC VIỆT NAM MỚI: ĐỘC LẬP, TỰ DO DÂN CHỦ, HÒA BÌNH VÀ THỊNH VƯỢNG.

VIỆT NAM ĐỘC LẬP, TỰ DO, DÂN CHỦ MUÔN NĂM.

VN, ngày 27-4-2011


LÊ QUANG LIÊM
Post #: 1
RE: Lời Kêu Goi Tổng Nổi Dây của Cu. Lê Quang Liêm - PG... - 4/28/2011 11:31:11 AM   
LinhGia

 

Posts: 2718
Joined: 6/1/2006
Status: offline
Tại sao có ngày 30/4/1975 ?

www.baotoquoc.com/2011/04/28/tại-sao-co-ngay-3041975/


And

Ngay-việt-nam-bị-mất-tự-do-một-vết-hằn-sau-trong-tam-tư-hoa-kỳwww.baotoquoc.com/2011/04/28/30041975-ngay-việt-nam-bị-mất-tự-do-một-vết-hằn-sau-trong-tam-tư-hoa-kỳ/

< Message edited by LinhGia -- 4/28/2011 11:35:57 AM >

(in reply to LinhGia)
Post #: 2
RE: Lời Kêu Goi Tổng Nổi Dây của Cu. Lê Quang Liêm - PG... - 4/29/2011 8:10:51 AM   
LinhGia

 

Posts: 2718
Joined: 6/1/2006
Status: offline
Thời khắc của định mệnh

Ngày hôm nay của ba mươi sáu năm về trước, có một đạo quân sống chuyên nghề cướp chén cơm manh áo đồng bào miền Bắc, nhân danh là kẻ chiến thắng một quân đội bảo vệ chén cơm của đồng bào miền Nam. Họ mở rộng vùng miền kiểm soát với danh nghĩa đẹp đẻ là giải phóng hoàn toàn…..và, người dân Miền Nam cũng bắt đầu mất chén cơm trên tay bởi họ kể từ đây !

Ngày hôm nay của ba mươi sáu năm về trước, họ hồ hởi vì đã đánh đuổi ba triệu con dân Miền Nam ra khỏi nước, họ hồ hởi trên nổi đau những thân nhân của một triệu người thân phải vùi thây nơi núi rừng biển cả…

Thực tế khi họ vào Miền Nam, đánh đuổi người dân ra đi để lại khối tài sản choáng ngợp…, chưa hết, những người còn kẹt lại được đuổi khéo gọi là đi “xây dựng kinh tế mới”. Họ bắt đầu hành động của kẻ cướp bỉ ổi gọi là “tiếp thu”. Hiểm ác thay !!

Trên đây là một phần nhỏ khái niệm về bản chất của kẻ cướp đã và đang hoành hành thao túng. Là người Việt tự do ba mươi sáu năm sống lưu vong, ba mươi sáu năm đủ để ổn định bề mặt cuộc sống, đủ để nhận ra sự chịu đựng thống khổ của con người, đủ để hiểu rõ vì sao tôi đang ở đây và đủ để nhận ra một Việt Nam càng tơi tả theo dòng thời gian ba mươi sáu năm. Nếu tôi biện minh cho cứu cánh qua dòng thời gian nếm trải khó khổ xứ người, tôi có quyền hưởng thụ và cầu toàn cho bản thân để hàn gắn lại vết thương lòng, thì quả là tôi quá vô tâm, một sự vô tâm tiếp tay cho sự hủy hoại cả một dân tộc, khi nghĩ đến một quê hương không có giặc ngoại xâm đất biển sao lại mất dần…., khi nghĩ đến quyền tự do người dân bị chà đạp, tiếng nói lương tâm đấu tranh cho sự sống còn dân tộc lại bị vào lao lý. Nghĩ đến đây tôi thực sự hoảng loạn, thân nhân tôi còn ở Việt Nam, và nếu như tôi vẫn còn ở Việt Nam, thì liệu tôi có cuối đầu cam phận dưới tay kẻ cướp, hay cất lên tiếng nói để được vào tù…?

Ngày hôm nay tôi phải nói lên tiếng nói, tiếng nói của tôi hôm nay nhắc nhở cho chính tôi rằng tôi có tự do chưa đủ, trong khi đất nước tôi mất tất cả quyền tự do. Tôi có dư thừa cơm áo gạo tiền nhưng tôi không thể bù đắp mất mác hay mua lại những gì dân tôi đã mất từ tay kẻ cướp, thế nên tôi phải nói lên đây để tiếp hơi cho tiếng kêu cứu thân nhân ruột thịt đang quằn quại nơi quê nhà, tôi muốn được đóng góp một phần thời gian còn lại, để được chia sẻ cùng anh chị sống lưu vong còn chút ưu tư cho tiến đồ dân tộc.

Thưa tất cả các bạn người Việt hải ngoại, ngày hôm nay tôi mượn trang web này để nói lên tiếng nói của cá nhân tôi chưa đủ, tôi tha thiết được nương theo nhiều tiếng nói bằng lập trường khí khái người Việt lưu vong chúng ta, tôi thiết mong được đứng chung hàng ngũ đồng tình bằng số đông kết tựu. Một lời nói của tôi chỉ là lời kêu cứu, dăm ba lời nói hải ngoại chúng ta cũng chỉ rời rạc tản mác, nhưng triệu tiếng nói chung, triệu người bên cạnh đồng tình nó sẽ trở thành một mệnh lệnh thưa các bạn.

Định mệnh đã an bày cho chúng ta ba mươi sáu năm xa quê xứ. Định mệnh đã an bày cho cả dân tộc ta ba mươi sáu năm đắm chìm trong lửa ngục. cả hai định mệnh chỉ là thời khắc… Đoàn kết thắt chặt để hóa giải hay là chết !!!

Trái tim người Việt hải ngoại.

Hoàng Hạc Quan

(in reply to LinhGia)
Post #: 3
RE: Lời Kêu Goi Tổng Nổi Dây của Cu. Lê Quang Liêm - PG... - 4/30/2011 6:04:50 AM   
LinhGia

 

Posts: 2718
Joined: 6/1/2006
Status: offline
Bài số 8/CM 2X: Toàn dân hãy đứng lên lật đổ đảng csvn bằng lá phiếu 2X

I/- Cần thay đổi quan niệm về bầu cử:

Ðến hẹn lại lên năm năm một lần đảng csvn tổ chức bầu cử quốc hội để nhằm hợp thức hóa cũng như tạo chính danh cho đảng viên nắm các chức vụ trong guồng máy toàn trị. Ðặc biệt năm nay lại bầu cử sớm hơn một năm để có thể phù hợp và đồng hành với kết quả đại hội đảng XI.

Ngày bầu cử quốc hội đã định là 22 tháng 5 năm 2011.

Ngày 26 tháng 4 năm 2011, nhà nước cọng sản ViệtNamđã chính thức công bố danh sách ứng cử viên quốc hội, mọi sự không còn thay đổi. Cuộc cách mạng 2X bắt đầu khởi động.

Cũng như một phản xạ có điều kiện, những người không thích chế độ cọng sản, các nhà đấu tranh dân chủ VN lại ca bài ca phản đối bầu cử hay tẩy chay bầu cử, thậm chí kết buộc đảng csvn bầu cử gian lận, với hình thức “đảng cử dân bầu”. Mọi cánh cửa đi vào quốc hội đều bị đóng kín bởi bốn lần thanh lọc gồm: một lần đấu tố ở tổ dân phố , ls.Nguyễn Quốc Quân bị đấu tố , bị loại tại tổ dân phố là một minh chứng điển hình và ba lần hiệp thương tại mặt trận. Nếu lở rằng có tên vớ vẩn nào lọt qua cuộc sàng lọc này cũng không có cơ may thắng cử vì rằng ứng cử viên không có quyền chọn đơn vị bầu cử, không trực tiếp cổ động bầu phiếu và điểm đặc biệt là không thể có người đại diện lúc kiểm phiếu. Xác suất “trò chơi dân chủ đi vào quốc hội” theo ngôn từ của tổng bí thư Nông Ðức Mạnh hoàn toàn là con số không.

Một vấn đề đặt ra ở đây là nếu các điệp khúc tẩy chay bầu cử vẫn tiếp tục vang lên, thì đến bao giờ ViệtNammới có thể đổi thay dân chủ?

Tại sao chúng ta không đặt ngược lại vấn đề là tích cực tham gia bầu cử để đóng đinh quan tài đảng csvn?

Thật vậy đảng cs từng rêu rao rằng nhân dân đã ủy thác cho đảng cs lãnh đạo suốt đời, đó là một sự dối trá bịp bợm. Tại sao chúng ta không biến cuộc bầu cử hiện nay thành một cuộc trưng cầu dân ý? Nói “ không với Cọng Sản”.

Ðừng có tham vọng tham gia bầu cử để có thể đưa ứng cử viên của phe nhóm mình lọt vào quốc hội. Ðó là một quan niệm sai lầm và không tưởng trong thể chế bầu cử hiện nay. Mà chúng ta phải quan niệm rằng tham gia bầu cử để đánh gục những tên đầu đàn lãnh đạo đảng csvn hiện nay.

Chúng ta không cần biết ai thắng cử mà chỉ cần biết ai là người thất cử. Ðó chính là kỹ thuật đánh rắn phải đánh đằng đầu và đánh đúng lúc rắn trong hang bò ra, để lật đổ đảng cọng sản Việt Nam.

Theo qui định bất thành văn của đảng csvn, tất cả thành phần lãnh đạo đảng (nhất là bộ chính trị và ban chấp hành trung ương) và nhà nước phải là đại biểu quốc hội. Ðiều này có nghĩa là bất cứ ai thất cử đại biểu quốc hội tất yếu phải từ chức trong đảng và nhà nước.

Vậy nếu đa số thành phần bộ chính trị và ban chấp hành trung ương đảng thất cử thì bắt buộc đảng cs và nhà nước phải từ chức. Nghĩa là đảng mất quyền lãnh đạo đất nước, nhà nước cọng sản phải cáo chung.

Vậy tại sao chúng ta không đồng lòng lật đổ đảng và nhà nước độc tài cọng sản một cách công khai hợp pháp và hợp hiến bằng lá phiếu 2X?

2X nghĩa là phương cách bỏ phiếu tập trung loại bỏ hai tên cọng sản cao nhất trong lá phiếu tại mỗi đơn vị bầu cử.

Tại sao chỉ là 2X? mà không phải 1 hay 3 hay tất cả?

Theo điều 46 luật bầu cử quốc hội mới quy định mỗi đơn vị bầu cử sẽ được bầu ba đại biểu với số dư là hai người. Như vậy trên phiếu bầu có 5 người gạch bỏ hai người.

Bỏ phiếu 2X là bỏ phiếu hợp lệ, loại bỏ đúng người, đúng mục đích của cuộc cách mạng.

Nếu chúng ta:

Loại bỏ tất cả ứng cử viên là hành vi tẩy chay làm cho lá phiếu bất hợp lệ, không đem lại tác dụng thiết thực.
Loại bỏ 1 người trong lá phiếu có 5 ứng cử viên, chọn 4 sẽ tạo cho lá phiếu bầu bất hợp lệ vì dư ứng cử viên.
Loại bỏ 3 người hay 4 người sẽ tạo ra sự tản mạn, không đánh trúng mục tiêu của cuộc cách mạng.
II/- Sức mạnh của lá phiếu loại bỏ tập trung 2X là vũ khí hữu hiệu lật đổ sự lãnh đạo đảng csvn:

Trong các cuộc bầu cử , người dân ViệtNamthường than phiền là không biết bầu cho ai vì tên nào cũng lạ hoắc, tên nào cũng giống tên nào, do đó bỏ phiếu rất tản mạn. Nếu bây giờ toàn dân ViệtNamkhông cần biết bầu cho ai, mà chỉ biết gạch bỏ hai tên cọng sản cao nhất trong lá phiếu tất yếu tạo được sức mạnh để lật đổ chế độ cọng sản.

Dựa trên kinh nghiệm bầu cử tại các nước tự do dân chủ, các ứng cử viên đắc cử cao nhất có tỷ lệ tương đương là 60% cử tri đi bầu. Chúng tôi giả thiết rằng trong trường hợp bi quan nhất, ý chí của người dân Việt Nam chỉ thể hiện được 41% lá phiếu bầu cử tập trung vào hai tên cọng sản cao nhất trong mỗi lá phiếu. Cuộc cách mạng 2X có đạt được mục tiêu thắng lợi hay không?

Câu trả lời rất khoa học, khẳng định là cuộc cách mạng đã thành công hoàn toàn. Bài toán được chứng minh như sau:

Trong một đơn vị bầu cử theo luật pháp hiện nay trung bình có 5 ứng cử viên a, b, c, d, e. Giả sử rằng trong đó a và b là lãnh đạo cs cao nhất trong lá phiếu (bao gồm những thành phần như là bộ chính trị, ban chấp hành trung ương, lãnh đạo nhà nước, bí thư, chủ tịch tỉnh, hội đoàn) cần phải gạch bỏ.

1)- Phiếu dân chủ bầu xóa bỏ tập trung theo giả thiết chỉ có 41% sẽ cho kết quả:

* a và b có 41% phiếu loại.

* c, d, e có 41% phiếu bầu.

2) – Phiếu thân nhà nước cho kết quả:

* a và b có 59% phiếu bầu.

59% phiếu bầu của ứng cử viên thứ ba (vì mỗi cử tri được bầu ba người) của khối cử tri này nếu:

- Chia đều cho 3 ứng cử viên c, d, e còn lại, mỗi ứng cử viên này sẽ được thêm từ 19 – 20% phiếu bầu. Như vậy số phiếu của những người này từ 60- 61% thắng cử. ( 41% + 19/20% = 60%)

- Chỉ chia đều cho hai ứng viên ví dụ như c, d thì c, d sẽ về nhất a và b sẽ đồng phiếu có nghĩa là sẽ có một người thất bại.

- Chỉ tập trung vào một ứng cử viên, thì a, và b mới có cơ hội thành công. Xác suất trường hợp này xảy ra không cao vì tình trạng bất mãn và chia rẽ trong chính quyền hiện nay, và tình trạng đấu đá nội bộ, mua ghế tham nhũng hiện nay rất khó có sự tập trung.

III/- Vận động cuộc cách mạng 2X có dễ dàng đạt được 41% phiếu bầu tập trung hay không?

Ðể trả lời câu hỏi này chúng ta hãy so sánh sự tương quan lực lượng của hai loại phiếu bầu như sau:

1)- Phiếu bầu cho đảng csvn với giả thiết rằng có sự đồng nhất tư tưởng trong đảng và với áp lực của bạo quyền, số phiếu bầu sẽ có được từ số đảng viên cọng sản Việt Nam, từ những người thân chính phủ và những nô bộc được hưởng lợi về kinh tế do chế độ đem lại.

2)- Lá phiếu của những người muốn cho gia đình, con cháu được sống trong vùng trời tự do dân chủ, của những người muốn trút bỏ đi nỗi oan khiên của mình, không còn bị áp bức bất công. Số lá phiếu này sẽ có được từ các khối người như sau:

- Người dân miềnNamđã từng sống qua hai chế độ, thấy rõ bộ mặt thật xảo trá là tàn ác của chế độ cọng sản.

- Người dân miền Bắc đã thấy được mặt trái của chế độ cs và so sánh sự tốt đẹp của hai chế độ tự do và cọng sản.

- Toàn bộ dân oan khắp ba miền đất nước,

- Khối lượng tín đồ các tôn giáo bị đàn áp, bị cướp nhà thờ thánh gia, chùa chiền, hội thánh.

- Khối lượng công nhân bị áp bức bóc lột mong muốn đổi đời

- Khối lượng sinh viên, trí thức chán ngấy chủ thuyết Mac Lenin

- Khối lượng cử tri thầm lặng, không ưa thích cọng sản và mong muốn tự do dân chủ cho ViệtNam.

Tất cả các khối lượng trên hiện nay chưa có con số thống kê, thế nhưng nếu chúng ta biết cổ động và vận động quần chúng thức tỉnh bầu cử đúng kỷ luật thì chắc rằng con số 41% số phiếu bầu tập trung không phải là con số không thể đạt đến trong tầm tay. Mà thực tế còn cao hơn gấp bội.

Với khí thế toàn dân Việt mong muốn đứng lên lật đổ đảng cs hiện nay, chắc chắn cuộc cách mạng sẽ đạt được ít nhất một số thành quả nhất định đủ để bẻ gãy toàn bộ kế hoạch cơ cấu lãnh đạo của đảng csvn hiện nay. Chí ít cũng sẽ tạo được áp lực chính trị bắt buộc đảng csvn phải đổi thay theo chiều hướng dân chủ hơn. Mức độ đổi thay như thế nào tùy thuộc vào kết quả vận động của phe đấu tranh dân chủ và tự do trong thời gian sắp tới.

IV/- Ðây chính là tử huyệt của cọng sản:

Sức mạnh của chế độ cọng sản Việt Nam là dựa vào bạo lực và trấn áp của quân đội và công an. Thế nhưng trong cuộc đấu tranh hợp pháp, vận động tranh cử này, sức mạnh của quân đội và công an đã hoàn toàn vô hiệu. Nói một cách khác quân đội và công an nhân dân đương nhiên bị loại ra khỏi vòng chiến khi cuộc cách mạng 2 X khởi trình.

Theo luật bầu cử có những qui định về cổ động bầu cử như sau:

Ðiều 18

Hội đồng bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử không được vận động bầu cử cho những người ứng cử.

Ðiều 50

Hội đồng bầu cử chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử trong phạm vi cả nước; Ủy ban bầu cử chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử tại địa phương.

Ðiều 51

Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan thông tin báo chí trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Ðiều 52

Người có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội có quyền vận động bầu cử thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri và các phương tiện thông tin đại chúng để báo cáo với cử tri dự kiến thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức để những người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri và vận động bầu cử.

Ðiều 53

Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Như vậy luật pháp không cấm toàn dân ViệtNamtích cực tham gia cổ động bầu cử dưới bất cứ một hình thức nào. Chúng ta có toàn quyền cổ động bỏ phiếu cho ai hay gạch bỏ bất cứ một người nào.

Ðảng csvn đã âm mưu gian lận trong cuộc bầu cử qua hình thức cơ cấu tại quốc hội ai là người thắng cử, làm chủ tịch nước, quốc hội, thủ tướng. Ðảng cs đã loại bỏ tất cả ứng cử viên đối thủ ngay từ giai đoạn đầu tại tổ dân phố và ba lần hiệp thương, nên rất chủ quan xem nhẹ mặt trận vận động tranh cử.

Mặt trận vận động tranh cử hiện nay bỏ trống, chúng ta có thể mặc sức tung hoành cổ động, toàn bộ ứng cử viên của đảng sẽ hoàn toàn bị động. Ðây chính là tử huyệt của đảng csvn. Chúng ta phải khai thác tử huyệt này, để đánh đúng vào những tên đầu não của đảng csvn.

Trong cuộc cách mạng này chúng ta đã hành sử một vũ khí hợp pháp mà quân đội và công an không thể nào can thiệp được. Mười bốn tên trong bộ chính trị và hầu hết thành phần lãnh đạo đảng cọng sản hiện đang đưa đầu cho chúng ta đập, tại sao chúng ta không đập nát đầu chúng bằng lá phiếu? Mà lại đi hô hào tẩy chay hay yêu cầu chúng nó từ chức, đấu tranh yêu cầu đổi mới, hay đòi hỏi hủy bỏ điều 4 hiến pháp.

Tại sao những người đấu tranh dân chủ lại từ chối hay tẩy chay một cuộc chơi dân chủ, mà trong đó những người đấu tranh dân chủ có lý lẽ tất thắng, có vũ khí hữu hiệu để thể hiện sức mạnh, làm cho đảng cọng sản phải run sợ và phải công nhận sức mạnh đó là hiện thực?

Phải tích cực dấn thân để lịch sử sang trang! Ðó là mệnh lệnh của dân tộc, của thời đại. Toàn dân ViệtNamphải sử dụng vũ khí hợp pháp của chính mình để lật đổ đảng Cọng Sản ViệtNam. Chúng ta phải dũng cảm tự cứu chúng ta, chứ không ai khác có thể vào cứu chúng ta.

V/- Thực hiện cuộc cách mạng 2X:

Trong bài viết “Tiến trình cách mạng 2X của thế hệ trẻ ViệtNamsau chiến tranh”

http://nguoithathoc1959.multiply.com/journal/item/24827/24827

chúng tôi đã trình bày cuộc cách mạng 2x sẽ trải qua bốn giai đoạn như sau:

* Giai đoạn 1: từ ngày 8/2/2011 đến ngày 30 tháng 4 năm 2011 là giai đoạn chuẩn bị mang tên “góp củi rừng cho quê hương” bằng nỗ lực qua 7 bài viết để cổ động toàn dân Việt Nam chú ý đến cuộc cách mạng 2x, tuy rằng chưa phổ biến nội dung, kết quả nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều giới đồng bào.

* Giai đoạn 2: là giai đoạn hiện nay kể từ ngày 30/4/2011 đến ngày 18/5/2011 là “đốt lửa cho quê hương” chính thức cổ động tranh cử và hướng dẫn người dân bỏ phiếu tập trung để loại bỏ hai tên cộng sản cao nhất trong lá phiếu để thực hiện ước mơ không còn muốn sống chung với cộng sản.

Phương thức thực hiện:

- Rỉ tai, tuyên truyền, phát tán tài liệu bầu cử, truyền đơn phương cách bỏ phiếu tập trung, tận dụng phương tiện thông tin hiện đại để cổ động bầu cử.

- Kêu gọi mọi đảng phái, tôn giáo, đoàn thể, cá nhân tham gia hưởng ứng cuộc cách mạng qua các bài viết hay cụ thể hơn là tổ chức thành từng nhóm từng nhóm đi từng nhà cổ động bầu cử bỏ phiếu tập trung theo hướng dẫn, và kêu gọi mọi người ra khỏi nhà cổ động bầu cử vào hai ngày 19 và 20 tháng 5 năm 2011. Chủ động hướng dẫn cử tri trong đơn vị loại bỏ đích danh hai tên cọng sản cao nhất trong lá phiếu.

- Kêu gọi quốc tế giám sát bầu cử .

- Tổ chức cho trẻ em, thiếu nhi hát những bài ca dao, đồng dao về cuộc cách mạng đang phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin hải ngoại.

- Kêu gọi tất cả dân oan hãy trở về địa phương để bầu phiếu loại bỏ đảng cọng sản Việt Nam, vì trong thời gian này đi khiếu kiện cũng vô ích không ai giải quyết, mà chính mình phải cứu lấy mình bằng cách loại bỏ đảng cọng sản.

- Kêu gọi toàn bộ dân oan tích cực tham gia vận động bầu cử, dân oan là người không còn gì để mất, trong cuộc đấu tranh này có mất chăng là mất niềm oan ức và ngục tù. Mất những dòng nước mắt đau khổ và máu đổ.

- Kêu gọi các tổ chức tôn giáo Công giáo, Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Ðài tăng cường tổ chức cầu nguyện cho dân tộc và đất nước sớm được tự do dân chủ, tăng cường sinh hoạt với giáo chúng với mục đích trên….

Ðiều lưu ý quan trọng:

Theo quy định bầu cử từ ngày3/5/2011đến ngày20/5/2011ứng cử viên công khai vận động bầu cử. Ðiều này cũng có nghĩa là cử tri cũng có quyền công khai cổ động bầu cử trong thời gian này, có quyền cổ động bầu cho ai, hay loại bỏ bất cứ một người nào. Ủy ban bầu cử nhà nước không được quyền cổ động riêng cho từng ứng cử viên. (đ.18 )

Ðây chính là thời điểm thuận lợi nhất để khơi động ý thức của người dân tích cực tham gia bầu cử lật đổ chế động cọng sản Việt nam.

Kêu gọi toàn dân tích cực tham gia cổ động và vận động bầu cử với tất cả sáng kiến và phương tiện sẵn có của mình để loại bỏ tập trung hai tên cọng cản cao nhất trong lá phiếu bầu quốc hội cũng như hội đồng nhân dân.

* Giai đoạn 3: Tổng diễn tập trên toàn quốc trong hai ngày trước bầu cử để nói lên ý nguyện của người dân, cũng là thực tập để vượt qua sự sợ hãi.

- Ngày 19/5/2011: Hô hào mọi người ra khỏi nhà cổ động và vận động tranh cử bắt đầu tại địa điểm là thùng phiếu chính đơn vị bầu cử vào lúc 9 giờ sáng để rồi tuần hành khắp các nẻo đường phố, vận động lôi kéo đồng bào ý thức bỏ phiếu tập trung.

- Ngày 20/5/2011: Cũng tại địa điểm thùng phiếu chính của đơn vị vị bầu cử lúc 9 giờ sáng, toàn dân bước ra khỏi nhà hòa nhập vào các đoàn người trong khu phố, thể hiện sức mạnh của mình trước mũi súng quân đội và công an mà chúng nó không thể làm gì được. Vì chúng ta không làm gì bất hợp pháp cả, tuần hành trong vòng trật tự không hô hào bạo loạn, không có tính cách nổi đậy lật đổ nhà nước như các cuộc cách mạng vừa xảy ra. Hơn nữa đảng cọng sản ViệtNam sẽ chùn tay, không dám đàn áp, sợ tạo nên những hình ảnh xấu trước bầu cử, có thể gây bất lợi cho bọn chúng. Ðồng bào chuẩn bị điện thoại cầm tay, máy ảnh để ghi nhận mọi sự kiện xảy ra kịp thờ đưa lên mạng truyền thông đại chúng. Khí thế cuộc diễn tập tăng cao sẽ đem lại nhiều lợi thế trong ngày bầu cử. Ðiểm quy tụ cuối cùng và giải tán là địa điểm bỏ phiếu chính tại mỗi đơn vị bầu cử.

- Ngày 21/5/2011 Trước bầu cử một ngày, ngày tỉnh lặng cho quê hương Kêu gọi toàn dân ở trong nhà không ra đường, theo dõi trực tiếp thông tin trên các trang mạng.

* Ðể cho toàn dân Việt chuẩn bị tâm lý cho một cuộc đổi đời bằng chính lá phiếu của mình.

* Ðể cho toàn bộ đảng viên cọng sản suy nghĩ và hồi tưởng lại những việc làm trong quá khứ để có một thái độ chọn lựa sáng suốt trước biến cố lịch sử sắp xảy ra.

* Ðể cho toàn bộ quân đội nhân dân và công an có thời gian “suy nghĩ trên đầu nòng súng của mình” trước cuộc cách mạng của toàn dân.

* Ðể cho đảng cọng sản chuẩn bị tâm lý “phủ khăn tang lên màu cờ đỏ”. Thời đại hoang tưởng tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa bằng dối trá và bội phản đã qua rồi. Hãy trả lại sự thật cho lịch sử, trả lại hạnh phúc cho toàn dân.

- Ngày 22 /5/2011 là ngày bầu cử chính thức, mọi người nên tranh thủ đi bầu cử sớm để lấy khí thế và đòi hỏi cho được quyền lợi bầu cử của mình, không cho ai bỏ phiếu thay cho mình. Dù cho bị áp lực như thế nào đi nửa, nhưng khi vô phòng bỏ phiếu kín đồng bào có quyền gạch bỏ đầu phiếu theo ý mình, không ai được quyền xem lá phiếu của đồng bào, và lá phiếu của đồng bào cũng không có ghi tên của mình do đó không phải sợ hãi gì cả.

* Giai đoạn 4: Là giai đoạn toàn dân Việt Nam đứng dậy mà đi còn có tên là giai đoạn “Ðốt rừng, khai sáng cho quê hương”. Ðây là giai đoạn chúng tôi không mong muốn xảy ra. Thế nhưng nếu đảng csvn gian lận bầu cử trắng trợn, phản bội không tuân hành theo kết quả bầu cử để tuyên bố từ chức, trao trả lại quyền lãnh đạo cho toàn dân tộc chấp hành nghiêm chính kết quả bầu cử. Toàn dân ViệtNam bắt buộc phải đứng dậy lật đổ bằng mọi phương cách tùy theo tình thế chưa thể lường trước được.

Kết luận: Vào ngày22/5/2011toàn dân ViệtNamkhông loại trừ bất cứ ai, dù muốn hay không muốn, cũng phải có một thái độ chính trị để lựa chọn:

Có muốn cho gia đình, con cháu, bạn bè mãi mãi sống trong nô lệ, oan khiên và tù đày, áp bức dưới sự toàn trị của đảng cọng sản hay không?

Nếu các bạn trả lời không tức là muốn thoát ra khỏi sự cai trị của đảng csvn thì chỉ có một cách duy nhất là phải tích cực cổ động bỏ phiếu loại bỏ tập trung hai tên cọng sản cao nhất trong lá phiếu tại mỗi đơn vị bầu cử (dù là phiếu quốc hội hay hội đồng nhân dân).

Dậy mà đi! Dậy mà đi! Hỡi đồng bào ơi!

Lật đổ đảng cọng sản Việt Nam

Người Việt Nam không mất gì cả,

chỉ mất oan khiên và ngục tù.

Cầu nguyện cho dân tộc ViệtNamqua cơn sóng dữ. Cách mạng thành công và mãi mãi thành công.

CÔNG VIỆC CẦN LÀM NGAY

Bạn có đồng ý cuộc cách mạng này không?

Nếu bạn đồng ý, xin bạn hãy làm ngay một việc đơn giản như sau:

- Bạn đã tìm biết hai tên cọng sản cao nhất được phổ biến kèm theo bài viết viết này trong “Danh sách ứng cử viên cần gạch bỏ theo tiêu chuẩn cuộc cách mạng 2X” hay chưa?

- Bạn hãy lưu lại bài viết này, và gởi bài viết này đến tất cả các địa chỉ e.mail mà bạn hiện đang có trong hộp thư của bạn, Nếu mỗi người đồng ý với cuộc cách mạng này đều làm như vậy. Cuộc cách mạng sẽ đi vào lòng quần chúng Việt Nam và sẽ thành công.

Ông OBAMA một thanh niên trẻ vô danh đã trở thành tổng thống nước Mỹ nhờ vào một trong những phương pháp hữu hiệu vận động bầu cử theo kiểu e.mail dây chuyền này để đi vào lòng dân nước Mỹ. Giờ đây chúng ta sử dụng phương pháp này để đi vào lòng quần chúng Việt Nam mà không phải sợ hãi ai cả.

Hãy đánh thức dân tộc tỉnh dậy để bỏ phiếu nói lên ý nguyện chính đáng của mình, “Lật đổ sự lãnh đạo của đảng csvn”

Sau đó tùy theo khả năng và sáng kiến của bạn để dấn thân vào cuộc vận động bầu cử. Chúc bạn dũng cảm thành công.


Thiên Ðức

(in reply to LinhGia)
Post #: 4
Page:   [1]
All Forums >> [Various] >> Miscellaneous >> Lời Kêu Goi Tổng Nổi Dây của Cu. Lê Quang Liêm - PGHH Thuân Túy Page: [1]
Jump to:

New Messages No New Messages
Hot Topic w/ New Messages Hot Topic w/o New Messages
Locked w/ New Messages Locked w/o New Messages
 Post New Thread
 Reply to Message
 Post New Poll
 Submit Vote
 Delete My Own Post
 Delete My Own Thread
 Rate Posts
Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode